PRO FIRMY

Zjišťování skutečností, které mohou sloužit jako důkazní prostředky před soudem nebo správním orgánem
Vyhledávání protiprávních jednání
Vyhledávání ekonomické kriminality
Fyzické dohledání firem, zjištění kontaktu a sídla firmy
Ochrana duševního vlastnictví
Ochrana obchodního tajemství a známky
Vyhledávání padělaného zboží světových značek
Analýza trhu padělků, efektivní eliminace
Zajištění věřitelů
Vyšetřování pojistných podvodů
Prověřování bonity obchodních partnerů
Zajištění prodeje pohledávek
Rychlý postup a nabídka řešení pohledávek
Zajištění insolvenčního řízení, včetně věřitelského výboru, kalkulace a odhad výtěžnosti v insolvenci
Doručování zásilek
Účast na obchodních jednáních
Pomoc při výběrovém řízení
Fyzické dohledání firem a zjištění kontaktu a sídla firmy  
Vymáhání pohledávek mimosoudní cestou
Zpravodajská služba
Odhalování krádeží organizovaných skupin