Klasické detektivní služby naší kanceláře:


PRO FIRMY:

 • Zjišťování skutečností, které mohou sloužit jako důkazní prostředky před soudem nebo správním orgánem
 • Vyhledávání protiprávních jednání
 • Vyhledávání ekonomické kriminality
 • Fyzické dohledání firem, zjištění kontaktu a sídla firmy
 • Ochrana duševního vlastnictví
 • Ochrana obchodního tajemství a známky
 • Vyhledávání padělaného zboží světových značek
 • Analýza trhu padělků, efektivní eliminace
 • Zajištění věřitelů
 • Vyšetřování pojistných podvodů
 • Prověřování bonity obchodních partnerů
 • Zajištění prodeje pohledávek
 • Rychlý postup a nabídka řešení pohledávek
 • Zajištění insolvenčního řízení, včetně věřitelského výboru, kalkulace a odhad výtěžnosti v insolvenci
 • Doručování zásilek
 • Účast na obchodních jednáních
 • Pomoc při výběrovém řízení
 • Fyzické dohledání firem a zjištění kontaktu a sídla firmy  
 • Vymáhání pohledávek mimosoudní cestou
 • Zpravodajská služba
 • Odhalování krádeží organizovaných skupinPRO VEŘEJNOU SPRÁVU:

 • Pátrání po osobách a věcech
 • Prověrky uchazečů o zaměstnání
 • Vyšetřování podvodů
 • Pomoc při výběrových řízeních
 • Pořadatelské služby
 • Pátrání a sledování
 • Odhalování krádeží organizovaných skupinPRO OBČANY:

 • Pátrání po osobách
 • Vyhledávání protiprávních jednání
 • Řízení dědických a podobných řízení spojené s pátráním v archivech a matrikách
 • Doprovod a ochrana dětí
 • Řešení nestandartních situací
 • Vymáhání pohledávek
 • Podání trestního oznámení a zajištění důkazů
 • Dokazování nevěry
 • Ochrana osob
 • Pomoc při vydírání či jiných aktivit zločineckých organizovaných skupin
©2009 WOLF SECURITY & WOLF - mezinárodní detektivní kancelář - Všechna práva vyhrazena.