INFORMAČNÍ  MONITORING  SOLVENTNOSTI

Tento systém využívají firmy a nadnárodní korporace k prvotnímu prověření svého nového obchodního partnera. Systém on - line čerpá z 31 zdrojů, které se pravidelně aktualizují a vyhledávají negativní informace o firmách. Systém má za úkol stmelit databáze inkasních agentur, detektivních kanceláří a  firem k tomu, aby předcházely vzniku nedobytných pohledávek, nesolventních firem a dále nájezdům tzv. bílých koní.

Systém má víceúčelové využití, jak pro správce pohledávek, tak pro pracovníky inkasních, či detektivních agentur nebo obchodních zástupců. Nejde jen o prvotní vyhledání negativní informace, ale  o souběžný postup při řešení problematiky pohledávek. Systém neslouží pouze jako prevence, ale jako pomocník, který umožňuje vzájemnou komunikaci mezi uživateli za účelem společného návrhu postupu. Z nedávné minulosti víme, že banky nebo leasingové společnosti mají taktéž svůj systém při kategorizaci dlužníků a tyto informace si navzájem vyměňují, aby nedošlo k větším ztrátám.

  Věříme, že při získaných negativních zkušenostech přispějete svými problémy a na oplátku Vás ochrání v prvotním prověřování ostatní uživatelé. Systém INMOS Vám může pomoci v těchto směrech:

  • omezit vznik nových pohledávek
  • v případě problémů vyhledat zápočet
  • možnost okamžitě vymáhát Vaši pohledávku
  • odprodej pohledávky či celého portfolia
  • získání strategicky důležitých partnerů při společném postupu vymáhání
  • prevence (ochrana potencionálního věřitele)

Pokud máte zájem systém odzkoušet :

http://www.inmos.eu/

Buďte i Vy o krok napřed a předcházejte případným budoucím problémům s Vašimi odběrateli!
©2009 WOLF SECURITY & WOLF - mezinárodní detektivní kancelář - Všechna práva vyhrazena.